Home

29jún 2018

V každom prípade je našou prácou získať pre klienta najvyššie možné odškodnenie. To znamená každý prípad analyzovať do najmenšieho detailu, keďže sám klient nevie na čo všetko a kedy má nárok. Zraneným vždy na začiatku vysvetlíme, v akej situácií sa nachádzajú a aký postup môžu zvoliť. Samozrejme spomíname tiež istotu, ktorú ponúkame našim klientom. Skutočnú istotu, že dostanú […]

30máj 2018

Odškodnenie zranených pri dopravných nehodách a pracovných úrazoch sa stále mení. V niektorých poisťovniach sa zlepšuje a v niektorých sa bohužiaľ zhoršuje. Našou prácou je prispôsobovať sa týmto zmenám a využívať ich v prospech klientov. V auguste 2017 na hlavnej ceste v Piešťanoch nedal Ford  prednosť pánovi Lukášovi na jeho motorke Suzuki. Pohodová jazda za kamarátmi sa zrazu zmenila […]

30apr 2018

Každý zamestnávateľ je povinne zo zákona poistený v Sociálnej poisťovni pre prípad vzniku pracovného úrazu svojho zamestnanca. V praxi to znamená, že ak sa zamestnanec pri práci zraní, odškodnenie mu vypláca Sociálna poisťovňa vo forme úrazových dávok. Poistné na úrazové poistenie teda platí zamestnávateľ Sociálnej poisťovni, čím sa chráni pred rizikom veľkých finančných výdavkov spojených s […]

27mar 2018

O týchto nárokoch vie menej ako 1 z 30 poškodených. Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu. Kompenzuje pokles či úplnú stratu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu. V roku 2017 Sociálna poisťovňa priznala úrazovú rentu […]

28feb 2018

Odškodnenie je finančná náhrada za škodu. Škoda je ujma na majetku, zdraví či živote. LITIS vybavuje predovšetkým náhradu škody na zdraví. Preto riešime o čo ste prišli a čo musíte vynaložiť kvôli tomu, že vám pri pracovnom úraze vznikla škoda na zdraví. Začneme nákladmi, ktoré musíte vynaložiť v súvislosti s návštevou lekára, tu patria náklady na cestovné a […]

30jan 2018

Pre našich klientov sme celkovo získali koncom roka 2017 už viac ako milión eur. Bol to však pre nás doposiaľ najnáročnejší rok. Obrátilo sa na nás viac ako 200 zranených a poškodených. Riešili sme niekoľko veľmi zložitých prípadov, ktoré sme nakoniec úspešne zvládli. Poslali sme cez 3000 emailov a listov a pretelefonovali niekoľko stoviek hodín.  Získali sme […]

15dec 2017

Spory so zamestnávateľmi pri pracovných úrazoch môže preveriť inšpektorát práce, no ten len kontroluje dodržiavanie BOZP a určuje príčinu pracovného úrazu. V LITISe sme sa v tejto súvislosti zaoberali dvoma úplne rozdielnymi prípadmi. Najskôr sme riešili pracovný úraz pána Jozefa, ktorý sa stal v roku 2014 v Žiline. Pán Jozef v dobrej viere, že sa jeho prípad vyrieši, napísal […]

30nov 2017

Našou snahou je vždy pomôcť zraneným v ich ťažkej situácií. Preto sme sa rozhodli, tak ako každý rok v tomto predsviatočnom čase, jednému zranenému tentokrát poskytnúť naše služby zadarmo. Stačí, ak nás oslovíte emailom do konca roka 2017, a ste v žrebovaní o bezplatné poskytnutie našich služieb pri zastupovaní v rámci vymáhania odškodnenia za zranenia, ktoré vznikli pri […]

25okt 2017

V jesennom období sa vždy zostruje a zintenzívňuje boj poisťovní o nové poistky resp. o zachovanie doterajších. Je tomu tak preto, že väčšina poistných zmlúv je uzatvorená na poistné obdobie kalendárneho roka, kedy koniec poistného obdobia pripadá na 31.12., a teda výpoveď je nutné podať do 19.11. daného roka. Povinné zmluvné poistenie (do 31.12.2001 tzv. zákonné poistenie) zodpovednosti za škodu […]

27sep 2017

Americká organizácia IIHS sa venovala používaniu pásov na zadných sedadlách a svojimi závermi jednoznačne vyvracia úvahy o ich zbytočnosti. Najnovšie automobily disponujú rôznymi prostriedkami na ochranu posádky. Základom je však stále bezpečnostný pás, ktorého používanie je už samozrejmosťou pre väčšinu vodičov. Na zadných sedadlách sa však ľudia málokedy pripútajú. Je to vôbec nutné? Pre väčšinu motoristov […]