Michal Tomáň, LITIS:  „Poisťovňa nie vždy stojí pri odškodnení na strane klienta“

28.4.2015, Rozhovory, oPoistení.sk

Michal Tomáň, LITIS:  „Poisťovňa nie vždy stojí pri odškodnení na strane klienta“

Pomáhať ľuďom zraneným pri dopravnej nehode, a to poskytnutím komplexných služieb v rámci odškodnenia. Tento zámer sa darí napĺňať spoločnosti LITIS odškodnenie, s.r.o. už viac ako päť rokov.

 

Ako prezrádza konateľ firmy Mg. Michal Tomáň, poškodení nie raz prichádzajú kvôli neinformovanosti o veľké sumy financií, a to pre neznalosť jednotlivých nárokov alebo v prípadoch, keď sa im nároky z právneho hľadiska premlčia. „Klienti sa nečakane ocitajú v situácii, kedy musia prioritne myslieť na svoje zdravie a prácu, a na komunikáciu s poisťovňou nie sú dostatočne pripravení.“

Predstavte nám vašu spoločnosť LITIS odškodnenie, s.r.o. – aké boli vaše začiatky?
Vznikli sme v roku 2011, už vtedy s jediným cieľom – pomáhať ľuďom, ktorí sú zranení pri dopravnej nehode, aby sa mohli čo najskôr pomocou finančného odškodnenia dostať späť do bežného života, aký mali pred touto udalosťou. Naším hnacím motorom sú skúsenosti reálnych ľudí po dopravných nehodách, ktorí sa nevedia domôcť svojich nárokov od poisťovne. Zo začiatku sme sa venovali komplikovaným prípadom odškodnenia v žilinskom regióne, v súčasnosti sme našu pôsobnosť rozšírili po celom Slovensku.

Pôsobíte ako konateľ firmy. Prečo ste sa rozhodli venovať práve odškodneniu pri nehode?
K odškodneniu pri dopravných nehodách som sa dostal takpovediac hneď po skončení vysokej školy na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Veľmi ma táto práca zaujala, nakoľko už predtým som sa nepriamo stretával vo svojom okolí s rôznymi poistnými udalosťami. Videl som, že pokiaľ poškodený nemá dostatočné vzdelanie a určité skúsenosti v tomto odbore, nad poisťovňou má len veľmi malú šancu zvíťaziť. A hlavne, nevie si overiť to, či táto postupovala správne a v zmysle poistných podmienok uvedených v zmluve.

Ako ste sa postupne v ďalších rokoch rozrastali? Na čo ste pri svojich aktivitách kládli dôraz?
Od začiatku sme začali veľmi úzko spolupracovať s najväčšou sieťou špecialistov na poistenie firiem a občanov – INSIA. Každý poisťovací maklér fungoval tak, že mohol zavolať k nám do LITISU so svojím problémom, ktorý sme sa snažili následne riešiť. Postupom času sme začali naše služby poskytovať nielen maklérom INSIA, ale aj maklérom z iných spoločností. Záležalo nám na tom, aby sme mohli poskytovať potrebné právne informácie klientom na Slovensku o tom, že poisťovne nie vždy majú pravdu. Napríklad, pokiaľ niekomu poskytnú určité stanovisko so zdôvodnením svojho pohľadu na poistnú udalosť.

Koľko ľudí pracuje u vás v tíme a ako sa venujete vašim klientom?
Náš tím tvoria piati kolegovia, ktorí majú dostatočné vedomosti a skúsenosti z právnej oblasti, alebo predtým pôsobili ako likvidátori či právnici v rôznych poisťovniach. Každý z nich má na starosti určitú špecifickú oblasť a zodpovedá za skĺbenie všetkých dôležitých faktov pri riešení problémov klienta. Často sa stretávame s tým, že klienti potrebujú vysvetliť, ako odškodnenie prebieha, ako budeme postupovať a čo tým môže získať.

S čím majú ľudia, pokiaľ ide o odškodnenie najväčšie problémy?
Ľudia neraz prichádzajú kvôli neinformovanosti o veľké sumy financií, a to pre neznalosť jednotlivých nárokov. Napríklad v prípadoch, ak sa im nároky z právneho hľadiska premlčia. Alebo ak im ich všeobecný lekár určuje bolestné podľa zákona o bolestnom a nevyužije pritom všetky dostupné možnosti, ktoré by poškodenému mohli pomôcť.

Nie vždy k nemu pristupuje proklientsky. Stretávame sa s tým, že napríklad revízny lekár, pracujúci pre poisťovňu, sa na klientovu situáciu pozrie vždy z kritickejšieho pohľadu, ako by mohol iný lekár. My, v LITISE, preto vždy na naše náklady riadne zabezpečujeme posudok od súdneho znalca, ktorý stav klienta zhodnotí objektívnejšie.

S akými otázkami klientov sa v praxi zvyčajne stretávate?
Medzi najčastejšiu základnú otázku patrí: na čo mám vôbec nárok pri odškodnení? A tiež ich zaujíma, z čoho toto odškodnenie budú mať vykryté – či ho zaplatí vinník nehody alebo štát. Problém je v tom, že poškodení skôr hľadajú dôvody, prečo by tento nárok nemali mať, ako opačne. My im vieme poskytnúť určitú informačnú výhodu, ktorú inde nezískajú. Informujeme ich o tom, že peniaze dostanú priamo vyplatené od poisťovne, kde má vinník dopravnej nehody poistené vozidlo a kryté z povinného zmluvného poistenia.

Navyše, zranený po oslovení našej spoločnosti nič neplatí až do momentu, keď pre neho odškodnenie reálne získame. Toto zákonné poistenie je legislatívne nastavené tak, že PZP musia vodiči povinne uzatvoriť, ale už menej ich zaujíma, čo všetko majú z toho kryté. Ďalej sa klienti zaujímajú o to, akú výšku odškodnenia môžu žiadať, a my im v tom pomáhame. Problémom je aj v tom, že napríklad polícia poškodených nie vždy informuje o tom, aký bude ďalší postup pri šetrení dopravnej nehody a tí preto nevedia, na čo všetko majú nárok.

S akými firmami spolupracujete v rámci vašich aktivít?
Od klienta potrebujeme v prvom rade pravdivé informácie a požadujeme od neho plnú moc. Na základe toho môžeme požiadať políciu o zaslanie policajnej správy z vyšetrovania dopravnej nehody či komunikovať s poisťovňou. Celý proces vyšetrovania totiž môže trvať aj šesť mesiacov a poškodený môže situáciu riešiť hneď od začiatku. Tiež mu bezplatne poskytneme informácie o jeho právach a celom procese odškodnenia.

Posúdime jeho prípad a určíme vhodný postup riešenia. Zabezpečíme a zaplatíme posúdenie jeho zranení, nie jedným, ale viacerými znalcami z oblasti chirurgie, prípadne ortopédie, čo zabezpečuje istotu najvyššieho možného odškodnenia. Tiež mu vieme poskytnúť poradenstvo právneho špecialistu v oblasti poistného práva a služby advokáta, aj ich zaplatíme. Zadarmo riešime aj náhradu za zakúpené lienky a kompenzáciu za stratu na zárobku a podobne.

Prezraďte, aké sú najčastejšie problémy pri získavaní odškodnenia po nehode na strane poškodených?
Mnohé prípady sú náročné vlastnou komplikovanosťou. Klient sa zrazu ocitol v situácii, kedy prioritne musí myslieť na svoje zdravie. Súčasne s tým musí riešiť aj prácu. Nemôže pracovať, stráca mesačný príjem. Toto je sociálna rovina mnohých prípadov našich klientov. Do toho musia riešiť komunikáciu s poisťovňou.

Treba však brať do úvahy, že tá nemá veľmi dobre vytvorený systém, ako spravodlivo riešiť situáciu, do ktorej sa dostali. Preto napríklad zabúdajú na bolestné a riešia najmä stratu na zárobku. Vieme im poradiť, čo je pre nich prioritné riešiť z finančného hľadiska.

Zdroj: oPoistení.sk

One Response to LITIS odškodnenie v novinách

[top]

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *